Prodotti

Segati Africa:

Iroko – Sapelli – Pachyloba/Doussié – Sipo – Movingui – Samba/Ayous – Koto – Framiré – Dabema – Bilinga – Tali – Acajou – Fraké – Padouk – Okoumé – Niangon – Tiama – Ako – Okan – Andoung – Azobé – Afromosia – Wengé

Latifoglie Europee:

Rovere – Faggio grezzo e piallato, crudo ed evaporato – Frassino – Castagno

Frise – Quadrotti – Decking – Lambourde:

Iroko – Doussie – Padouk – Afromosia – Wenge – Bilinga – Tali – Ipe-Massaranduba

Sfogliati e compensati: 

Fromager – Ilomba – Okoume – Ayous – Wawa – Ayele – Gombé